Slippery Elm Inner Bark Drying

   
Ulmus rubra Slippery elm inner bark drying

Description
Close up of the inner bark (cambium) of Ulmus rubra